Historia

Vi är en ideell förening som tillsammans med lokala och nationella aktörer skapar och erbjuder fjäll- och vildmarksaktiviteter för alla intresserade, med särskild inriktning på barn/ungdomar och äldre med funktionshinder, särskilda behov och/eller handikapp.

Föreningen verkar med en naturnära, kulturnära och miljönära fjäll- och vildmarksturism.

Föreningen vårdar, röjer och underhåller gamla vandringsstigar.

Föreningen äger, förvaltar och vårdar Fjäll-, Natur- och Kulturrum.

Föreningen samordnar medlemmarnas och lokala aktörers produktion av natur- och kulturaktiviteter.

Lennart Lagerman startade med sina vänner Christer Strömholm (som tog bilden) Ulf Gruppström och Per-Olof Sundman mfl. en fjällvandrarepok som numer sträcker sig över fyra generationer Lagermän.
Bilden tagen på Lillfjället 1944!

Minnespåle över Far, farfar och gammelfarfar Lennart Lagerman ovan Nässjödalen.
Ett glatt gäng fjällvandrare där Bengt Bendiksson (släkt med samen Jöns som visade på platsen kring 1960 talet).
Vägvisande Mats Lagerman på Lillfjället.
Erik Lagerman med systrar Karolina och Matilda samt mor, Mimmi, och far, Mats, vid Lagermans kåta.