Föreningens vänner

Medlemsinformation

Högvålens Fjällvandrarstation är en ideell förening som främjar natur och kultur.

Självklart finns det möjlighet att vara medlem i vår förening, antingen som stödmedlem eller medlem.

Som medlem antas du följa föreningens stadgar och beslut samt kan bidra med kompetens och kapacitet inom föreningens verksamhetsområde.

Ansökan om inträde sker skriftligen via mail till föreningen och beslutas på och av medlemsmöte. Juridiska personer som stiftelser, föreningar och företag kan antas som medlem.

Medlemsavgiften ligger på minst 100 kr och högst 10 basbelopp per person/förening/stiftelse. Oavsett medlemsavgift har varje medlem en röst på och till föreningens medlemsmöten samt föreningens årliga föreningsstämma. Medlemsavgiften betalas in på föreningens girokonto månaden efter att medlem blivit antagen av föreningens styrelse som beslutar därom.