BYGGNADSVÅRD & NATUR


HÖGVÅLENS FJÄLLVANDRARSTATION

B Y G G N A D S V Å R D   O C H  N A T U R 


Förutom Föreningens anläggningar och de vi förvaltar finns det möjlighet att anlita oss för uppdrag som är av intresse för oss.


Vi har i föreningen, och med våra samarbetspartners, en tämligen unik "kunskapsbank" och kapacitet .


Bergslagen - Härjedalen och Södermalm är föreningens huvudsakliga verksamhetsområden. Föreningen tecknar skötsel- och insatsavtal gällande natur- och byggnadsvård. Föreningen har, och tar ansvar för, såväl avtal som samarbetspartners arbeten.


Vi vare sig springer eller jagar kortsiktiga uppdrag till föreningen (men självklart så förmedlar vi korta insatser till våra kompetenta medlemmar och samarbetspartners) .


Och ni är varmt välkomna för kontakt och samtal.© Copyright.Högvalens fjällvandrarstation

All Rights Reserved.