STALLET


HÖGVÅLENS FJÄLLVANDRARSTATION

S T A L L E T


Aktuellt : TRÄKRAFT och TIDSPERSPEKTIV


STALLET är både en atelje och ett galleri.

En unik plats för nyskapande kreativitet

och möten mellan människor

mitt i Bergslagsnaturens skönhet.

© Copyright.Högvalens fjällvandrarstation

All Rights Reserved.