UTBILDNING


HÖGVÅLENS FJÄLLVANDRARSTATION

U T B I L D N I N G


Sedan två år har vi i föreningen tagit ett

annorlunda och spännande utbildnings

uppdrag under våra vingar.

Bakgrunden var att en grupp yngre män

på flykt efter ett bättre liv placerades i

grannbyn Allmänningbo - Eldsjälar i byn

tog ett stort ansvar och engagerade sig för dessa unga män som flertalet tillhör minoritets folkgruppen Hazarerna som

i generationer förföljts och utsatts för en

vardags terror som för tänkande och humana människor är oacceptabelt .


Efter samtal och märkliga möten med

säregna ”finger/hand språkövningar” så

togs Zia, Akbar och Nazer in i föreningens utbildnings verksamhet.


Som verksamhetsledare så har det varit

och är ett nöje att leda dessa unga män

i en för dem mycket osäker tid.

5 till 6 timmar per vecka träffas vi fysiskt

för samtal och praktisk Mats utbildning.


Hemläxor är alltid - Läs och Lyssna på vårt språk, våra nyheter och vår politik.

(Då våra riksdagspartier näst intill tappat fotfästen i vardagspolitiken så

används Landsbygdspartiet oberoende’s rikstäckande partiprogram

som undervisnings material och kunskaps källa)


I år är det hundra år sedan min Morfar Erik flydde och sökte ett bättre liv från S:t Petersburg, tror säkert han småler i sin himmel över sin säregne dotterson.


Mats Lagerman

Verksamhets ledare / Activity leader
Vildvuxen slänt som rensas.


Fika mellan lektionerna

Studerande Naser, Zia ,Akbar samt deras kompis på besök


Akbar
Akbar till vänster, Zia till höger och Naser i bakgrunden

© Copyright.Högvalens fjällvandrarstation

All Rights Reserved.